Начало > Възможности за работа > Новини > Възраст на децата, за които се полагат грижи

Възраст на децата, за които се полагат грижи

The age range specified under “Annex I – Duties Educators/childminders for after-school facilities & outdoor childcare facility” may vary according to location.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 18/06/2019 - 12:48
Дата на актуализацията : 01/08/2019 - 18:51