Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Γλωσσομαθείς νομικοί γερμανικής γλώσσας (DE)

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Γλωσσομαθείς νομικοί γερμανικής γλώσσας (DE)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 20/06/2019

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 17

Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία - όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες βρίσκονται στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων.

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 20/06/2019 - 17:15
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 01/08/2019 - 19:06