Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Právnici lingvisti pre nemecký jazyk (DE)

Konečné výsledky výberového konania - Právnici lingvisti pre nemecký jazyk (DE)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 20/06/2019

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 17

Bez stanovenia minimálneho skóre – všetci uchádzači, ktorí uspeli v testoch, budú zaradení do rezervného zoznamu.

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Referencia: 
Dátum publikovania : 20/06/2019 - 17:15
Dátum aktualizácie : 01/08/2019 - 19:06