Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Tyskspråkiga juristlingvister (DE)

Godkända sökande i uttagningsprovet - Tyskspråkiga juristlingvister (DE)

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 20/06/2019

Antal godkända sökande på reservlistan: 17

Inga poängkrav – alla sökande som blev godkända i proven förs upp på reservlistan.

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Referens: 
Publicerat den : 20/06/2019 - 17:15
Senaste uppdatering : 01/08/2019 - 19:06