Wstępne wyniki – drugi etap - Administratorzy w dziedzinie badań naukowych – zastosowania nauki o danych

Publikacja wyników wstępnych: 20/06/2019

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny: 30

Ocena zdolności – minimalna liczba punktów wymagana do dopuszczenia do etapu oceny: 37​

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 20/06/2019 - 17:23
Data aktualizacji : 01/08/2019 - 18:49