Prijatie do ďalšej fázy testovania – druhá fáza - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – aplikácie dátových vied

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 20/06/2019

Počet uchádzačov pozvaných na testy hodnotiacej fázy: 30

Talent screener – minimálny počet bodov potrebný na pozvanie na testy hodnotiacej fázy: 37​

Referencia: 
Dátum publikovania : 20/06/2019 - 17:23
Dátum aktualizácie : 01/08/2019 - 18:49