Резултати от подбора – втори етап - Администратори в областта на научните изследвания – Качествена и количествена оценка на въздействието на политиките

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 20/06/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 60

Филтър на квалификациите – минимален резултат, необходим за покана за участие в етапа на оценяване: 45​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 20/06/2019 - 17:29
Дата на актуализацията : 01/08/2019 - 19:00