Připuštění do další fáze testování – druhá fáze - Vědecko-výzkumní administrátoři – kvantitativní a kvalitativní posuzování/hodnocení dopadu politických opatření

Zveřejnění informací o připuštění do další fáze testování na účtech kandidátů v systému EPSO: 20/06/2019

Počet uchazečů pozvaných do fáze hodnocení: 60

Talent Screener – minimální počet bodů nutný k tomu, aby byl uchazeč pozván na hodnocení: 45​

Reference: 
Datum příspěvku : 20/06/2019 - 17:29
Datum poslední aktualizace : 01/08/2019 - 19:00