Atitikties tinkamumo reikalavimams tikrinimo (priėmimo) rezultatai. Antras etapas - Mokslinių tyrimų srities administratoriai. Kiekybinis ir kokybinis politikos poveikio vertinimas / politikos analizė

Rezultatų skelbimas kandidatų EPSO aplankuose: 20/06/2019

Kandidatų, pakviestų į vertinimo etapą, skaičius: 60

Gabumų vertinimas. Mažiausias balų skaičius, kurį turi būti surinkę kandidatai, kad būtų pakviesti į vertinimo etapą: 45​

Pavadinimas: 
Paskelbimo data : 20/06/2019 - 17:29
Atnaujinta : 01/08/2019 - 19:00