Prijatie do ďalšej fázy testovania – druhá fáza - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – kvantitatívne a kvalitatívne posudzovanie/hodnotenie vplyvu politických opatrení

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 20/06/2019

Počet uchádzačov pozvaných na testy hodnotiacej fázy: 60

Talent screener – minimálny počet bodov potrebný na pozvanie na testy hodnotiacej fázy: 45​

Referencia: 
Dátum publikovania : 20/06/2019 - 17:29
Dátum aktualizácie : 01/08/2019 - 19:00