Rezultati pristopnih testov – druga faza - Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – kvantitativna in kvalitativna ocena učinka/vrednotenje politike

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO 20/06/2019

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalno fazo: 60

Preverjanje dodatnih sposobnosti – najmanjše število točk, potrebnih za povabilo v ocenjevalno fazo 45​

Referenca: 
Datum objave : 20/06/2019 - 17:29
Datum posodobitve : 01/08/2019 - 19:00