Resultat av tillträdesprov – andra etappen - Forskningshandläggare – kvantitativ och kvalitativ konsekvensbedömning/utvärdering

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 20/06/2019

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 60

Talent Screener – godkänt resultat för att gå vidare till utvärderingscentrum: 45​

Publicerat den : 20/06/2019 - 17:29
Senaste uppdatering : 01/08/2019 - 19:00