Rezultati pristupnih testova – druga faza - Administratori u području znanstvenog istraživanja – izrada modela politika

Objava rezultata kandidata na njihovim EPSO računima: 20/06/2019

Broj kandidata pozvanih u fazu procjene: 30

Probir talenata – najmanji ukupni broj bodova potreban za poziv u fazu procjene: 46​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 20/06/2019 - 17:31
Datum zadnjeg ažuriranja : 01/08/2019 - 18:51