Rezultati pristupnih testova – druga faza - Administratori u području znanstvenog istraživanja – razvoj primijenjenih tehnologija u području svemira, telekomunikacija i daljinskog istraživanja

Objava rezultata kandidata na njihovim EPSO računima: 20/06/2019

Broj kandidata pozvanih u fazu procjene: 30

Probir talenata – najmanji ukupni broj bodova potreban za poziv u fazu procjene: 41​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 20/06/2019 - 17:35
Datum zadnjeg ažuriranja : 01/08/2019 - 19:02