Piemērotības pārbaudes (pieņemšanas) rezultāti – otrais posms - Administratori zinātnisko pētījumu jomā — zinātniskās informācijas pārvaldība un komunikācija

Pieņemšanas rezultātu publicēšana kandidātu EPSO kontos: 20/06/2019

Uz vērtēšanas posmu uzaicināto kandidātu skaits: 30

Talantu vērtētājs — minimālais punktu skaits, kas nepieciešams, lai kandidātu uzaicinātu uz vērtēšanu: 24​

Publicēšanas datums : 20/06/2019 - 17:36
Atjauninājuma datums : 01/08/2019 - 19:01