Rezultati pristopnih testov – druga faza - Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – upravljanje znanstvenega znanja in znanstveno komuniciranje

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO 20/06/2019

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalno fazo: 30

Preverjanje dodatnih sposobnosti – najmanjše število točk, potrebnih za povabilo v ocenjevalno fazo 24​

Referenca: 
Datum objave : 20/06/2019 - 17:36
Datum posodobitve : 01/08/2019 - 19:01