Rezultati pristupnih testova – druga faza - Administratori u području znanstvenog istraživanja – nuklearna istraživanja i razgradnja

Objava rezultata kandidata na njihovim EPSO računima: 20/06/2019

Broj kandidata pozvanih u fazu procjene: 60

Probir talenata – najmanji ukupni broj bodova potreban za poziv u fazu procjene: 35​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 20/06/2019 - 17:38
Datum zadnjeg ažuriranja : 01/08/2019 - 19:02