Atitikties tinkamumo reikalavimams tikrinimo (priėmimo) rezultatai. Antras etapas - Mokslinių tyrimų srities administratoriai. Branduoliniai moksliniai tyrimai ir branduolinių įrenginių eksploatacijos nutraukimas

Rezultatų skelbimas kandidatų EPSO aplankuose: 20/06/2019

Kandidatų, pakviestų į vertinimo etapą, skaičius: 60

Gabumų vertinimas. Mažiausias balų skaičius, kurį turi būti surinkę kandidatai, kad būtų pakviesti į vertinimo etapą: 35​

Pavadinimas: 
Paskelbimo data : 20/06/2019 - 17:38
Atnaujinta : 01/08/2019 - 19:02