Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Admission to the preliminary test - Specialister på rättsutredningar – Jurister – ungersk lagstiftning (HU)

Admission to the preliminary test - Specialister på rättsutredningar – Jurister – ungersk lagstiftning (HU)

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 20/06/2019

Number of candidates invited to the preliminary test: 26

Minimum score needed to be invited to the preliminary test: 5​

Publicerat den : 21/06/2019 - 12:00
Senaste uppdatering : 01/08/2019 - 19:02