Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Администратори в областта на одита

Окончателни резултати от конкурса - Администратори в областта на одита

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 21/06/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 77

Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса.

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 24/06/2019 - 15:49
Дата на актуализацията : 01/08/2019 - 19:06