Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Administrátori v oblasti auditu

Konečné výsledky výberového konania - Administrátori v oblasti auditu

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 21/06/2019

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 77

Bez stanovenia minimálneho skóre – všetci uchádzači, ktorí uspeli v testoch, budú zaradení do rezervného zoznamu.

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Referencia: 
Dátum publikovania : 24/06/2019 - 15:49
Dátum aktualizácie : 01/08/2019 - 19:06