Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Handläggare inom revision

Godkända sökande i uttagningsprovet - Handläggare inom revision

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 21/06/2019

Antal godkända sökande på reservlistan: 77

Inga poängkrav – alla sökande som blev godkända i proven förs upp på reservlistan.

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Referens: 
Publicerat den : 24/06/2019 - 15:49
Senaste uppdatering : 01/08/2019 - 19:06