Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Администратори в областта на митниците

Окончателни резултати от конкурса - Администратори в областта на митниците

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 26/06/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 42

Минимален резултат: 113​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 27/06/2019 - 16:58
Дата на актуализацията : 01/08/2019 - 18:50