Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα των τελωνείων

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα των τελωνείων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 26/06/2019

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 42

Ελάχιστη βαθμολογία: 113​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 27/06/2019 - 16:58
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 01/08/2019 - 18:50