Начало > Възможности за работа > Новини > Съобщение до лицата, подали кандидатури в конкурса за администратори на степен AD5 за 2019 г.

Съобщение до лицата, подали кандидатури в конкурса за администратори на степен AD5 за 2019 г.

Моля, прочетете внимателно следното:

  • Оставете си достатъчно време за финализиране и валидиране на вашия формуляр за кандидатстване.
  • Помнете, че трябва да финализирате втората част на вашата кандидатура до 23.7.2019 г. — 12:00 ч. цетралноевропейско лятно часово време (CEST).
    Ваша е отговорността да валидирате кандидатурата си преди крайния срок.
    EPSO не може да приема кандидатури от кандидати, които не са спазили срока.
  • На въпроси, изпратени до службата за контакт с кандидатите след 19.7.2019 г., може да не успеем да отговорим преди крайния срок за регистрация (23.7.2019 г. – 12:00 ч. централноевропейско лятно часово време).
  • Срокът за подаване на нови кандидатури за този конкурс вече изтече.
    Само кандидатите, които са валидирали първата част от кандидатурата си преди 25.6.2019 г., могат да я финализират.
Референтен номер: 
Дата на публикуване : 05/07/2019 - 15:30
Дата на актуализацията : 23/07/2019 - 10:33