Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Teade kõigile kandidaatidele, kes osalevad kõrgkoolilõpetanutele suunatud 2019. aasta konkursil (AD5)

Teade kõigile kandidaatidele, kes osalevad kõrgkoolilõpetanutele suunatud 2019. aasta konkursil (AD5)

Palun lugege hoolikalt järgmisi juhiseid.

  • Võtke aega, et oma kandideerimisavaldus lõplikult vormistada ja kinnitada.
  • Pidage meeles, et kandideerimisavalduse teise osa esitamise lõppkuupäev on 23. juuli 2019 kl 12.00 (Kesk-Euroopa aja järgi).
    Te peate oma kandideerimisavalduse kinnitama enne seda kuupäeva.
    EPSO ei saa vastu võtta avaldusi kandidaatidelt, kes ei järgi kindlaks määratud tähtaega.
  • Võib juhtuda, et pärast 19. juulit 2019 kandidaatide teabetalitusele saadetud küsimustele te enne kandideerimisavalduse esitamise lõppkuupäeva (23. juuli 2019 kl 12 Kesk-Euroopa aja järgi) vastust ei saa.
  • Sellel konkursil kandideerimiseks enam avaldust esitada ei saa.
    Avalduse teise osa saavad täita vaid kandidaadid, kes on selle esimese osa kinnitanud enne 25. juunit 2019.
Avaldamise kuupäev : 05/07/2019 - 15:30
Ajakohastatud : 23/07/2019 - 10:33