Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poruka svim kandidatima prijavljenima na natječaj za administratore početnog razreda (AD 5) za 2019.

Poruka svim kandidatima prijavljenima na natječaj za administratore početnog razreda (AD 5) za 2019.

Pažljivo pročitajte sljedeće natuknice:

  • ostavite dovoljno vremena da dovršite i potvrdite obrazac za prijavu
  • ne zaboravite da morate dovršiti drugi dio prijave do 23.7.2019. u 12:00 prema srednjoeuropskom vremenu;
    prijavu morate potvrditi prije isteka tog roka;
    EPSO neće prihvatiti prijave koje ne budu podnesene u roku
  • na pitanja poslana Službi za kontakt s kandidatima nakon 19.7.2019. možda nećemo odgovoriti do isteka roka za prijavu (23.7.2019. u 12:00 po srednjoeuropskom vremenu)
  • sad je prekasno za otvaranje nove prijave na ovaj natječaj;
    prijavu mogu dovršiti samo kandidati koji su prvi dio prijave potvrdili do 25.6.2019.
Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 05/07/2019 - 15:30
Datum zadnjeg ažuriranja : 23/07/2019 - 10:33