Начало > Възможности за работа > Новини > Втори етап на кандидатстване

Втори етап на кандидатстване

Вторият етап на кандидатстването в конкурса за администратори през 2019 г. вече започна. Трябва да попълните и валидирате отново вашата кандидатура най-късно до 23 юли 2019 г. на обяд (брюкселско време).

Противно на информацията в нашето съобщение от 3-ти юли 2019 г. във вашия EPSO профил, можете да попълните вашата кандидатура на всеки един от 24-те официални езика на ЕС.

Моля, имайте предвид обаче, че целият формуляр за кандидатстване ще бъде достъпен за конкурсната комисия (по време на конкурса) и за службите по човешки ресурси на европейските институции (за целите на наемане на работа, ако издържите конкурса), които работят на ограничен брой езици, както е обяснено в обявлението за конкурса.

За повече подробности, моля, вижте страницата на конкурса. Можете да изпратите вашите въпроси във връзка с процеса на кандидатстване до 19 юли 2019 г. Изпратените след този срок въпроси може да не получат отговор преди изтичането на крайния срок за подаване на кандидатурите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 04/07/2019 - 14:37
Дата на актуализацията : 01/08/2019 - 18:52