Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Δεύτερο στάδιο της αίτησης

Δεύτερο στάδιο της αίτησης

Το δεύτερο στάδιο των αιτήσεων συμμετοχήςστον διαγωνισμό για πτυχιούχους το 2019 είναι πλέον ανοικτό. Πρέπει να συμπληρώσετε και να επικυρώσετε εκ νέου την αίτησή σας το αργότερο έως τις 23 Ιουλίου 2019 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Σε αντίθεση με τις πληροφορίες που περιέχονται στην επιστολή μας της 3ης Ιουλίου 2019, στον λογαριασμό σας EPSO, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Σημειωτέον ότι πρόσβαση σε ολόκληρη την αίτηση υποψηφιότητάς σας θα έχουν η εξεταστική επιτροπή (στη διάρκεια του διαγωνισμού) και οι υπηρεσίες ανθρώπινων πόρων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (για την πρόσληψη στην περίπτωση που επιτύχετε) που εργάζονται σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών επικοινωνίας, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα του διαγωνισμού . Μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με την αίτηση έως τις 19 Ιουλίου 2019. Ερωτήσεις που θα σταλούν αργότερα ενδέχεται να μην απαντηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 04/07/2019 - 14:37
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 01/08/2019 - 18:52