Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Nuacht > An dara céim den phróiseas iarratais

An dara céim den phróiseas iarratais

Tá an dara céim de phróiseas iarratais chomórtas 2019 do chéimithe ar oscailt anois. Caithfidh tú d'iarratas a chríochnú agus a bhailíochtú arís faoi mheán lae an 23 Iúil 2019 (am na Bruiséile) ar a dhéanaí.

D'ainneoin an rud a dúradh sa litir a chuireamar chuig do chuntas EPSO an 3 Iúil 2019, féadfaidh tú d'iarratas a líonadh isteach in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

Tabhair do d'aire, áfach, go mbeidh an bord roghnúcháin (le linn an chomórtais) agus seirbhísí acmhainní daonna institiúidí an Aontais Eorpaigh (i gcás earcú iarrthóirí ar éirigh leo) ag féachaint ar an bhfoirm iarratais ina hiomláine, agus, faoi mar atá mínithe san fhógra comórtais, gur líon teoranta teangacha na teangacha cumarsáide atá acu sin.

Tá tuilleadh sonraí le fáil ar an leathanach comórtais. Féadfaidh tú aon cheist atá agat faoin bpróiseas iarratais a sheoladh chugainn go dtí an 19 Iúil. Ceisteanna a sheolfar ina dhiaidh sin, is féidir nach bhfreagrófar iad roimh an sprioc-am le hiarratas a dhéanamh.

Dáta na postála : 04/07/2019 - 14:37
Dáta an nuashonraithe : 01/08/2019 - 18:52