Druga faza prijave

Otvoren je drugi dio prijava za natječaj za administratore 2019. Prijavu morate ponovno ispuniti i potvrditi najkasnije do 23. srpnja 2019. u podne (prema briselskom vremenu).

Suprotno informacijama iz našeg dopisa od 3. srpnja 2019. u vašem EPSO računu, prijavu možete ispuniti na bilo kojem od 24 službena jezika EU-a.

Međutim napominjemo da cijelu prijavu ocjenjuje povjerenstvo za odabir (tijekom natječaja) i službe za ljudske resurse institucija EU-a (pri zapošljavanju uspješnih kandidata), koji se, kako je navedeno u Obavijesti o natječaju, služe ograničenim brojem jezika sporazumijevanja.

Za detaljnije informacije posjetite stranicu natječaja. Pitanja o prijavi možete poslati do 19. srpnja 2019. Na pitanja poslana nakon tog datuma možda nećemo odgovoriti prije isteka roka za prijave.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 04/07/2019 - 14:37
Datum zadnjeg ažuriranja : 01/08/2019 - 18:52