Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Drugi etap składania wniosków

Drugi etap składania wniosków

Drugi etap zgłaszania kandydatur do udziału w konkursie z 2019 r. dla administratorów (absolwentów) jest już otwarty. Kandydat musi wypełnić i zatwierdzić ponownie swoje zgłoszenie najpóźniej do 23 lipca 2019 r. w południe (czasu obowiązującego w Brukseli).

Zgłoszenie można wypełnić w dowolnym z 24 języków urzędowych UE (w przeciwieństwie do informacji, jakie podaliśmy w naszym liście z 3 lipca 2019 r., wysłanym na konto EPSO kandydatów).

Należy jednak pamiętać, że formularz zgłoszeniowy będzie oceniany przez komisję konkursową (podczas konkursu) oraz pracowników działu zasobów ludzkich Komisji Europejskiej (przy rekrutacji kandydatów, którzy pomyślnie przejdą konkurs), którzy pracują w kilku językach wehikularnych (jak wyjaśniono w Ogłoszeniu o konkursie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej konkursu. Pytania dotyczące zgłoszenia można przesyłać do 19 lipca 2019 r. Udzielenie odpowiedzi na pytania nadesłane po tym terminie może być niemożliwe przed upływem terminu składania wniosków.

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 04/07/2019 - 14:37
Data aktualizacji : 01/08/2019 - 18:52