Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Druhá fáza podania prihlášky

Druhá fáza podania prihlášky

Začala sa druhá časť podania prihlášky do výberového konania pre absolventov vysokých škôl v roku 2019. Prihlášku musíte znovu vyplniť a potvrdiť najneskôr do 23. júla 2019, do 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

Na rozdiel od informácií uvedených v našom liste z 3. júla 2019, ktorý ste dostali do svojho používateľského konta EPSO, môžete prihlášku vyplniť v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.

Upozorňujeme, že celú prihlášku bude (počas výberového konania) posudzovať výberová komisia a (na účely prijímania do zamestnania, ak ste úspešným uchádzačom) útvary inštitúcií EÚ pre ľudské zdroje, ktoré, ako je vysvetlené v oznámení o výberovom konaní, pri práci využívajú obmedzený počet dorozumievacích jazykov.

Viac informácií nájdete na stránke výberového konania. Otázky týkajúce sa podávania prihlášok môžete zasielať do 19. júla 2019. Otázky zaslané neskôr nemusia byť zodpovedané pred uplynutím lehoty na podanie prihlášok.

Referencia: 
Dátum publikovania : 04/07/2019 - 14:37
Dátum aktualizácie : 01/08/2019 - 18:52