Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Andra ansökningsdelen

Andra ansökningsdelen

Den andra delen av ansökningsförfarandet för 2019 års handläggarprov är nu igång. Du måste fylla i och validera din ansökan igen senast den 23 juli 2019 kl. 12 (svensk tid).

Du kan fylla i din ansökan på vilket som helst av de 24 officiella EU-språken, oavsett vad som stod i det brev som vi skickade till ditt Epsokonto den 3 juli 2019.

Tänk dock på att uttagningskommittén kommer att titta på din ansökan (under uttagningsprovet) och därefter eventuellt EU-institutionernas personalavdelningar (vid rekryteringen om du blir godkänd i uttagningsprovet), och de arbetar på ett begränsat antal arbetsspråk, vilket förklaras i meddelandet om allmänt uttagningsprov.

Mer information finns på uttagningsprovets sida. Du kan skicka frågor om din ansökan fram till den 19 juli 2019. Vi kan inte lova att frågor som skickas senare kommer att besvaras före sista ansökningsdag.

Referens: 
Publicerat den : 04/07/2019 - 14:37
Senaste uppdatering : 01/08/2019 - 18:52