Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора – втори етап - Служители по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите

Резултати от подбора – втори етап - Служители по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 02/07/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 51

Филтър на квалификациите – минимален резултат, необходим за покана за участие в етапа на оценяване: 31​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 08/07/2019 - 16:30
Дата на актуализацията : 08/07/2019 - 16:30