Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Υπάλληλοι ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Υπάλληλοι ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 02/07/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 51

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 31​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 08/07/2019 - 16:30
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 08/07/2019 - 16:30