Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Βοηθοί ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Βοηθοί ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 03/07/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 57

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 29​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 09/07/2019 - 11:00
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 09/07/2019 - 11:29