Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Βοηθοί ασφάλειας - Τεχνική ασφάλεια

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Βοηθοί ασφάλειας - Τεχνική ασφάλεια

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 03/07/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 32

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 12​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 09/07/2019 - 11:01
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 09/07/2019 - 11:29