Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ιταλικό (IT) δίκαιο

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 12/07/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 36

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 19​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 19/07/2019 - 11:11
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 19/07/2019 - 11:11