Rezultati pristupnih testova – druga faza - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – talijansko (IT) pravo

Objava rezultata kandidata na njihovim EPSO računima: 12/07/2019

Broj kandidata pozvanih u fazu procjene: 36

Probir talenata – najmanji ukupni broj bodova potreban za poziv u fazu procjene: 19​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 19/07/2019 - 11:11
Datum zadnjeg ažuriranja : 19/07/2019 - 11:11