Atitikties tinkamumo reikalavimams tikrinimo (priėmimo) rezultatai. Antras etapas - Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Italijos (IT) teisė

Rezultatų skelbimas kandidatų EPSO aplankuose: 12/07/2019

Kandidatų, pakviestų į vertinimo etapą, skaičius: 36

Gabumų vertinimas. Mažiausias balų skaičius, kurį turi būti surinkę kandidatai, kad būtų pakviesti į vertinimo etapą: 19​

Pavadinimas: 
Paskelbimo data : 19/07/2019 - 11:11
Atnaujinta : 19/07/2019 - 11:11