Wstępne wyniki – drugi etap - Specjaliści w dziedzinie analiz prawnych – Prawnicy – Prawo włoskie (IT)

Publikacja wyników wstępnych: 12/07/2019

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny: 36

Ocena zdolności – minimalna liczba punktów wymagana do dopuszczenia do etapu oceny: 19​

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 19/07/2019 - 11:11
Data aktualizacji : 19/07/2019 - 11:11