Prijatie do ďalšej fázy testovania – druhá fáza - Odborníci na právny výskum – Právnici – Talianske právo (IT)

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 12/07/2019

Počet uchádzačov pozvaných na testy hodnotiacej fázy: 36

Talent screener – minimálny počet bodov potrebný na pozvanie na testy hodnotiacej fázy: 19​

Dátum publikovania : 19/07/2019 - 11:11
Dátum aktualizácie : 19/07/2019 - 11:11