Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Администратори в областта на данъчното облагане

Окончателни резултати от конкурса - Администратори в областта на данъчното облагане

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 17/07/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 44

Минимален резултат: 116,5​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 19/07/2019 - 11:15
Дата на актуализацията : 19/07/2019 - 11:15