Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της φορολογίας

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της φορολογίας

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 17/07/2019

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 44

Ελάχιστη βαθμολογία: 116,5​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 19/07/2019 - 11:15
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 19/07/2019 - 11:15