Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Βοηθοί ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Βοηθοί ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 18/07/2019

Αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών (αξιολογητής ταλέντου): 366

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο  των προκαταρκτικών δοκιμασιών: 43​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 19/07/2019 - 11:18
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 19/07/2019 - 11:18