Home > Job opportunities > Rezervný zoznam - Administrátori v oblasti ciel

Rezervný zoznam - Administrátori v oblasti ciel

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle.

Informácie o inštitúciách prijímajúcich nových pracovníkov a o kvótach nájdete na stránke s rezervnými zoznamami.

Referencia: 
Dátum publikovania : 19/07/2019 - 11:30
Dátum aktualizácie : 19/07/2019 - 11:31