Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора — първи етап - Служители по сигурността — Операции за сигурност

Резултати от подбора — първи етап - Служители по сигурността — Операции за сигурност

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 18/07/2019

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 150

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 19/07/2019 - 12:13
Дата на актуализацията : 19/07/2019 - 12:13