Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Υπάλληλοι ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Υπάλληλοι ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 18/07/2019

Αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών (αξιολογητής ταλέντου): 150

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 19/07/2019 - 12:13
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 19/07/2019 - 12:13