Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Rezultati pristupnih testova – prva faza - Službenici za sigurnost – sigurnosne aktivnosti

Rezultati pristupnih testova – prva faza - Službenici za sigurnost – sigurnosne aktivnosti

Objava rezultata pristupnih testova kandidata (prva faza) na njihovim EPSO računima: 18/07/2019

Broj kandidata koji prelaze u sljedeću fazu pristupnih testova (probir talenata): 150

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 19/07/2019 - 12:13
Datum zadnjeg ažuriranja : 19/07/2019 - 12:13